Faktoring, bezpieczne narzędzie na gorsze czasy

Jesteś przedsiębiorcą, dostarczasz usługi lub sprzedajesz wyprodukowane przez siebie towary i nie chcesz czekać na pieniądze? Nic prostszego – skorzystaj z usługi, która gwarantuje wypłatę części należnych Tobie pieniędzy od ręki. Resztę dostaniesz, gdy Twój kontrahent przeleje całość środków.
Jest to możliwe dzięki faktoringowi, po który coraz częściej sięgają polskie firmy. Dlaczego? Bo to wygodne narzędzie finansowania działalności, sprawdzające się zwłaszcza w okresie spowolnienia w gospodarce. Przekonało się już o tym 7,5 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP – tylu właśnie, jak wynika z Barometru EFL, wykorzystało do finansowania swojej działalności w drugim kwartale tego roku właśnie faktoring. Kwartał wcześniej sięgnęła po niego 6 proc. firm.
 Bezpieczne narzędzie na gorsze czasy

 
Eksperci są przekonani o tym, że popularność tego narzędzia będzie rosnąć, bo zdejmuje z każdego z przedsiębiorców stres związany z zaległościami lub brakiem zapłaty. Gwarantuje więc bezpieczeństwo i pewność w biznesie oraz zabezpiecza przed utratą płynności oraz wpadnięciem w pułapkę zatorów płatniczych. I nie ma tu znaczenia, czy firma sięgnie po faktoring pełny, czy inny – bo ma do wyboru kilka rozwiązań. Każde z nich rozwiązuje kluczowy problem, z jakim często mają do czynienia przedsiębiorcy - przeciwdziała skutkom opóźnień w płatnościach.
Tak więc dzięki faktoringowi przedsiębiorcy mogą płacić swoje zobowiązania na czas, mogą rozwijać swój biznes i bez problemu realizować wypłaty wynagrodzeń, opłacać ubezpieczenie społeczne i podatki. To bardzo ważne, bo głównymi klientami firm faktoringowych są przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne, dla których utrzymanie płynności finansowej to często być albo nie być. 
Rosnące zainteresowanie faktoringiem potwierdzają liczby – w pierwszym półroczu 2019 r. obroty finansowe w tym obszarze wzrosły o 21 proc. Jak podaje Polski Związek Faktorów – skupione wokół niego firmy objęły wierzytelności o wartości 132 mld zł, podczas gdy rok temu kwota ta sięgała 109,1 mld zł. W sumie z tej formy finansowania korzysta w Polsce obecnie blisko 16,6 tys. przedsiębiorstw – tak w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym najszybszy wzrost zanotował faktoring pełny.
Usługa szyta na miarę
Dwucyfrowy wzrost ma się utrzymać do końca roku i to nie są już tylko życzenia, ale fakty. Z badania EFL wynika, że po faktoring jeszcze na początku tego roku sięgała jedna na 13 mikro-, małych lub średnich firm. Jednak rosnąca świadomość zalet i korzyści wynikających z wykorzystywania tego narzędzia powoduje, że coraz bardziej się ono upowszechnia. 

 
Nie bez znaczenia jest fakt, że widząc duże zainteresowanie usługą faktorzy starają się uelastyczniać i dostosowywać ofertę do specyfiki klientów. Pojawiają się szyte na miarę usługi dla najmniejszych firm, które dotychczas nie były grupą docelową faktorów ze względu na ich specyfikę i profil ryzyka. Należąca do Nest Banku Faktoria  np. wprowadziła niedawno faktoring pełny dla mikro firm. który umożliwia pozbycie się ryzyka braku płatności i zapewnia środki za fakturę od ręki.  Ponieważ, po wystawieniu faktury odbiorcy, przedsiębiorca może ją przekazać do sfinansowania faktorowi, który prześle środki finansowe nawet tego samego dnia. Jest to ogromna korzyść, szczególnie dla firm wystawiających faktury z odroczonymi terminami płatności i praktycznie całkowita eliminacja ryzyka utraty płynności w przypadku gdy kontrahent nie zapłaci za wystawione faktury.
Faktoria wypłaca 90 proc. wartości faktury z terminem płatności nawet do 120 dni. Deklaruje też, że sama zajmie się monitoringiem ewentualnej zaległości i jej windykacją w celu odzyskania pieniędzy.
Coraz bardziej specjalizuje się też faktoring dla bardzo dużych korporacji, w ramach których obsługiwanych jest tysiące odbiorców jednego klienta.
 Mamy szansę na szybki awans
Eksperci podkreślają, że polski rynek faktoringu wchodzi w dojrzałą fazę. Według danych FCI, zajmujemy już dziewiąte miejsce w Europie. Uwzględniając jednak fakt, że w okresie ostatnich 12 lat polski rynek faktoringu urósł ponad 10-krotnie i w najbliższych latach będzie nadal rósł, mamy szansę szybko wejść do pierwszej piątki. 

 
Oczekiwane spowolnienie może, choć nie musi wpłynąć na osłabienie dynamiki wzrostu faktoringu. W słabszych dla gospodarki czasach instytucje finansowe ograniczają wprawdzie akcję kredytową, ale nie dotyczy to faktoringu. Korzystający z niego przedsiębiorca może liczyć nie tylko na utrzymanie finansowania, ale w przypadku pozytywnych doświadczeń również na jego zwiększenie. Tym samym może zrezygnować z droższego w obsłudze kredytu i zastąpić go faktoringiem.

Partnerzy