Faktoring w Polsce rozwija się dynamicznie

✅ Polski rynek faktoringu jest obecnie na ósmym miejscu w Unii Europejskiej pod względem wartości udzielonego przedsiębiorcom finansowania.
✅ Rośniemy natomiast ponad trzy razy szybciej niż średnia europejska.
✅ Z naszych usług korzysta ponad 17 tysięcy firm. Otrzymują gotówkę w zamian za faktury. Dzięki niej mogą dynamicznie się rozwijać.
 
✅ Polish factoring market is currently in the eighth place in the European Union in terms of the value of financing provided to entrepreneurs.
✅ On the other hand, we grow more than three times faster than the european average.
✅ Over 17,000 companies use our services. They receive cash in exchange for invoices. Thanks to it, they can grow dynamically
 
pzf

Partnerzy