Prowadzisz firmę? Sprawdź, co zyskasz korzystając z faktoringu

Firma musi się rozwijać, by zdobyć szerokie grono klientów i zyskać przewagę konkurencyjną. Największą przeszkodą są finanse – szczególnie, jeśli przedsiębiorstwo wystawia faktury z odroczonym terminem płatności.

Dlatego warto skorzystać z zewnętrznych form finansowania, dzięki którym inwestycji nie trzeba odsuwać na dalszy plan. Jedną z nich jest faktoring. Poznaj jego zalety.
Struktura finansowania firm działających w Polsce jest dość zróżnicowana. Większość przedsiębiorców (60-84%) bazuje wyłącznie na własnym kapitale. To z kolei może znacznie ograniczać zdolność rozwoju lub spowodować zachwianie płynności finansowej – w przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji. Z pomocą przychodzi więc zewnętrzne finansowanie – nie tylko kredyty czy leasing, ale również faktoring.

Na czym polega faktoring?
Poprzez faktoring należy rozumieć usługę, która polega na wykupieniu przez faktora (firmę faktoringową) nieprzeterminowanych należności wynikających z faktur z odroczonym terminem płatności. Dzięki temu faktorant (przedsiębiorca) otrzymuje środki w formie zaliczki – w wysokości do 100% wartości faktury. Nie musi więc czekać na uregulowanie należności przez kontrahenta.
Faktoring skraca cykl rotacji środków – pieniądze wypłacane są właściwie od razu. Pozwala to przedsiębiorcy dysponować kapitałem właściwie od razu, przeznaczając go na dowolny cel, między innymi na działania zmierzające ku rozwojowi biznesu.

Zalety faktoringu
Analizując istotę faktoringu, bardzo łatwo dostrzec korzyści dla przedsiębiorcy wynikające z tej formy finansowania.

  • Szybki dostęp do środków

Przedsiębiorca może otrzymać środki od faktora nawet tego samego dnia – najpóźniej w ciągu 24 godzin od zamieszczenia faktury w systemie. Dzięki szybkiemu dostępowi do pieniędzy, może od razu nimi dysponować.

  • Oszczędność czasu na administrowanie należnościami

Korzystając z faktoringu, przedsiębiorca nie tylko otrzymuje środki. Zarządzanie należnościami staje się obowiązkiem faktora, który monitoruje płatności. Dzięki temu firma nie musi poświęcać czasu na stałe kontrolowanie terminów, dokonanych wpłat itp. Może go natomiast poświęcić na bardziej produktywne działania, które są ważne z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa.

  • Minimalne ryzyko zatorów płatniczych

Faktoring rozwiązuje jeden z poważniejszych problemów, z jakimi zmagają się polskie przedsiębiorstwa. Z zatorami płatniczymi ma kłopot nawet 81% mikro, małych i średnich firm, co wynika między innymi właśnie z oferowanych wydłużonych terminów płatności. Otrzymując od faktora pieniądze na długo przed upływem daty zapadalności należności, firma unika zatorów płatniczych.
Mając na uwadze powyższe aspekty, nasuwa się jeden wniosek: faktoring wpływa pozytywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa. Pomaga utrzymać równowagę finansową, co wpływa pozytywnie na rozwój firmy.

  • Brak wpływu na zdolność kredytową

Faktoring – jako że traktowany jest jako usługa – nie obciąża bilansu przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie np. do kredytu obrotowego, nie wpływa również na zdolność kredytową. Dlatego firma może skorzystać z innych form finansowania.

  • Możliwość wynegocjowania rabatów dla siebie

Dysponując pieniędzmi znacznie wcześniej niż to wynika z wystawionych faktur, przedsiębiorca może uregulować swoje zobowiązania, np. wobec dostawców. Jeśli spłaci swoje należności wcześniej, istnieje szansa na wynegocjowanie np. lepszych warunków dostaw.

  • Zwiększanie wiarygodności biznesowej

Terminowe regulowanie własnych należności wpływa pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa. Korzystając z faktoringu, można zwiększyć swoją wiarygodność biznesową, stając się partnerem godnym zaufania.

  • Zdobywanie przewagi konkurencyjnej

Dzięki faktoringowi można bez przeszkód wystawiać faktury z terminem płatności odroczonym nawet na 90 dni. Zwiększa to przewagę konkurencyjną, pozwalając współpracować z dużymi korporacjami, dla których dłuższe terminy płatności są standardem.

Wybierz faktoring dopasowany do potrzeb
Aby faktoring przyniósł jak najwięcej korzyści, musi być dostosowany do potrzeb i oczekiwań. Dlatego decydując się na współpracę z firmą faktoringową, zwróć uwagę na:

  • dostępne formy usług, np. faktoring pełny, faktoring niepełny,
  • formy rozliczeń, np. abonament, za liczbę finansowanych faktur,
  • ponoszone koszty.

Jeżeli zależy Ci na zachowaniu płynności finansowej – bez obciążania bilansu firmy, faktoring to dobry wybór. Porównaj dostępne oferty i wybierz tę, która najbardziej zbliżona jest do Twoich oczekiwań.
https://www.rp.pl/Ekonomia/190729899-Prowadzisz-firme-Sprawdz-co-zyskasz...

 

Partnerzy