Recepta na zatory w branży transportowej

Branża transportowa nie zwalnia tempa. Rozwija się produkcja i wymiana handlowa w całej Europie, wraz z nimi rośnie popyt na usługi transportowe. Przewoźnicy przyjmują więcej zleceń, wystawiają więcej faktur i coraz częściej decydują się przekazać je do finansowania firmie faktoringowej. Faktoring jest jednym z trzech najczęściej wybieranych przez przewoźników źródeł finansowania. Faktoring w Polsce rozwija się błyskawicznie. Jeszcze kilka lat temu tylko nieliczni przedsiębiorcy mieli świadomość istnienia takiej usługi — zapewne dlatego, że nie była świadczona na tak szeroką skalę jak dziś. Obecnie intensywnie działa edukacja — czym jest faktoring, jakie przynosi korzyści, jak z niego korzystać — zatem świadomość przedsiębiorców rośnie.
Na rynek wchodzi coraz więcej firm świadczących usługi faktoringowe i coraz skuteczniej docierają do przedsiębiorców. Branżą, w której faktoring świetnie się sprawdza, jest transport. Długie terminy płatności i często nieprzestrzegane daty rozliczeń wskazywane na fakturach są bolączką przewoźników, a faktoring właśnie w takich sytuacjach zdaje egzamin — daje pewność zapłaty i możliwość kontrolowania budżetu, a to podstawa zdolności kapitałowej przedsiębiorstwa.
Najpopularniejsze produkty 
Z badania „Kondycja finansowa branży transportowej” przeprowadzonego na zlecenie Transcash.eu S.A. wynika, że faktoring jest jednym z trzech najchętniej wybieranych sposobów zewnętrznego finansowania firmy. Zajmuje trzecie miejsce zaraz po leasingu i kredycie obrotowym. Warto jednak zaznaczyć, że jego cel jest nieco inny niż dwóch pozostałych usług. Przewoźnicy korzystają z niego przede wszystkim po to, by poprawić płynność finansową i lepiej zarządzać swoim budżetem. Kiedy pieniądze przez 90 dni są zamrożone w wystawionych fakturach, przewoźnik ma ograniczoną zdolność płatniczą. W nagłej sytuacji, która wygeneruje nieplanowane koszty, może się okazać, że nie ma pieniędzy, którymi może zapłacić. Faktoring pozwala planować wpływy i wydatki, zarządzać oszczędnościami i unikać takich sytuacji. https://www.pb.pl/recepta-na-zatory-w-branzy-transportowej-970659

 

Partnerzy