Rynek transportu i logistyki za 5 lat będzie wyglądał zupełnie inaczej

Zdaniem ekspertów PwC sektor będzie zmieniał się pod dyktando digitalizacji, przesunięć w handlu międzynarodowym, rozwiązań software, zmian wewnętrznych w handlu oraz rozwoju rozwiązań w obszarze maszyn i urządzeń.
 
Jednym z najważniejszych trendów mających wpływ na wszystkie sektory gospodarki jest digitalizacja. Jeśli chodzi o transport i logistykę, ona również pozostaje pod wpływem cyfrowych rozwiązań, widzimy jednak inne, równie istotne czynniki, które kształtują zmiany w tym segmencie. Zaczynając od zmian zachowań konsumentów w postaci przesunięcia zakupów do sieci, poprzez brak dostępności kadr do pracy w Europie i zmiany regulacji w zakresie prawa pracy, aż po inwestycje w infrastrukturę oraz zmiany umów i relacji na arenie handlu międzynarodowego, które otwierają nowe szlaki transportowe między Europą i Azją.
 
Drugim trendem opisanym w raporcie PwC są przesunięcia w handlu międzynarodowym. Najważniejsze z nich to:

  • Wzrost handlu na linii Europa-Azja
  • Umowy o wolnym handlu
  • Wojny handlowe i bariery w internacjonalizacji biznesu transportowego
  • Nowe szlaki handlowe
  • Rozwój infrastruktury lądowej (kolejowej i drogowej)

Cały raport  https://www.pwc.pl/pl/media/2018/2018-10-19-transport-logistyka-pwc-tren...

Partnerzy