W czwartek Sejm przyjął ustawę przeciwdziałającą zatorom.

Przyjęta przez Sejm ustawa ograniczająca zatory płatnicze to nasza recepta na zjawisko, które wpędza przedsiębiorców w kłopoty - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
W czwartek Sejm przyjął ustawę przeciwdziałającą zatorom.

"Bardzo się cieszę, że Sejm uchwalił ustawę ograniczającą zatory. To nasza recepta na zjawisko, które wpędza przedsiębiorców w kłopoty" – mówiła, cytowana w piątkowym komunikacie, minister Emilewicz.
Zaznaczyła, że zatory wywołują efekt domina – firma, która nie otrzymuje pieniędzy w terminie, sama nie ma, za co płacić swoim kontrahentom, brakuje jej pieniędzy na spłatę kredytów czy opłaty. "Często odbywa się to kosztem pracowników, którzy albo nie otrzymują pensji, albo dostają je po terminie. W skrajnych przypadkach zatory doprowadzają nawet do upadku przedsiębiorstw" - dodała.
Zdaniem Emilewicz opóźnione płatności uderzają w rozwój firm, którym brakuje pieniędzy na inwestycje. "To z kolei godzi we wzrost gospodarczy. Trudno dłużej spokojnie przyglądać się temu patologicznemu zjawisku. Dlatego przygotowaliśmy nowe przepisy" - tłumaczyła.
Głównymi rozwiązaniami uchwalonych w czwartek przez Sejm przepisów są skrócenie terminów zapłaty; uprawnienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory; obowiązek dla największych firm raportowania do MPiT swoich praktyk płatniczych; ulga na złe długi w PIT i CIT (na wzór tej w VAT).

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, której projekt przygotowało MPiT, ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.
Według szacunków, na które powołuje się MPiT, 80-90 proc. przedsiębiorstw w Polsce nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie
Kluczowe w projekcie jest skrócenie – do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury – terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) oraz do maksymalnie 60 dni – terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem - duża firma (tzw. transakcja asymetryczna).
https://www.pb.pl/emilewicz-ustawa-ograniczajaca-zatory-platnicze-to-rec...

Partnerzy