Oferta

Finansowanie sprzedaży może być realizowane w formie faktroingu z regresem do Klienta bądź Faktoringu pełnego. w obu formach polega na wykupie wierzytelności wystawionych przez Przedsiębiorcę do swoich odbiorców. Wypłata zaliczki w wysokości od 80 do 100 %. Różnica pomiędzy produktami występuje w ryzyku braku zapłaty za wierzytelność bądź przedłużającą się zwłokę. W przypadku Faktoringu z regresem Faktor podejmie sie dzialań monitorujących wierzytelność w określonym terminie po uplywie terminu płatnośc, zwykle 30 dniach. Po upływie tego czasu jeśli wierzytelność nie została uregulowana przez Kontrahenta Faktor zwróci się z regresem do Klienta. W Faktoringu pełnym ryzyko bbraku zapłaty za fakturę przyjmuje Instytucja Finansowa (Faktor). Ryzyko niewypłacalności może być zabezpieczone limitami nadanym Odbiorcom przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe bądź przez Instytucję Finansową. Jest to faktoring jawny, odbiorcy są powiadamiani o podpisanej umowie faktroingowej i są informowani o cesji wierzytelności z obrotu pomiędzy podmiotami (zgłoszonymi do faktoringu)

Korzyści dla Klienta:

- szybkie finansowanie, dostęp do gotówki zamrożonej długimi terminami płatności

- Prosta i szybka procedura decyzyjna oparta na relacji z Kontrahentami

- Monitoring płatności, terminowości realizowanych faktur 

- Zabezpieczenie ryzyka prowadzenia działalności (faktoring pełny)

- poprawia płynność finansową  Firmy

- dyscyplinuje 

Partnerzy