Finansowanie należności

Jest formą krótkoterminowego finansowania działalności Przedsiębiorstwa gdzie występują ponad standardowe terminy płatności. Faktor wykupuje jednorazowo nieprzeterminowaną i bezsporną wierzytelność przed terminem jej zapadalności a Odbiorca dokonuje jej zapłaty na rachunek Faktora zgodnie z terminem zapłaty. Instytucja Finansowa (Faktor) może przyznać Przedsiębiorcy limit w ramach którego będzie on mógł zgłaszać wybrane faktury do fainansowania.

Korzyści dla Klienta:

- poprawienie płynności, skrócenie oczekiwania na zapłatę

- finansowanie 100% wartości faktury

- prosta i szybka procedura nadania limitu

- może występować w ramach cesji cichej

- elasyczne i dostępne finansowanie, 

- możliwość wybierania faktur do finansowania,

 

 

Partnerzy