MŚP mają problem z zatorami

Najwięcej opóźnionych płatności notują branże handlowa i transportowa. Rekordziści czekają na pieniądze ponad trzy miesiące.

Od dwóch tygodni do miesiąca po umówionym terminie — tyle czasu na zapłatę za sprzedane towary lub usługi czeka 35 proc. małych i średnich przedsiębiorców. Tak wynika z badania Bibby MSP Index. Natomiast 17 proc. nie dostaje zapłaty co najmniej przez miesiąc. Niektóre firmy muszą czekać na pieniądze nawet po trzech miesiącach po terminie zapłaty. 
Jeśli chodzi o branże, z problemem opóźnionych płatności najczęściej zmagają się spółki handlowe i transportowe. Aż trzy czwarte firm z tych sektorów ma z tym do czynienia co najmniej kilka razy w miesiącu. Natomiast w budownictwie tylko co czwarta spółka przyznała się do relacji z nieterminowymi kontrahentami.

— Wydaje się, że polskie MŚP wkalkulowały ryzyko opóźnionych płatności w swoją działalność. Obawiam się jednak sytuacji, w której przedsiębiorca czekający na pieniądze sam nie płaci na czas swoim dostawcom i nawarstwiają się zatory płatnicze. To już może mieć wpływ na całą gospodarkę — mówi Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services. https://www.pb.pl/msp-maja-problem-z-zatorami-958935

Partnerzy