Wstępne dane faktoringu na świecie za rok 2020

Sekretarz generalny FCI przedstawił w ubiegłym tygodniu wstępne dane dla branży faktoringowej na świecie za 2020 rok.  Pandemia dała się odczuć na całym świecie i jest to jeden z głównych powodów, który skutkował spadkiem wyników sektora w ubiegłym roku.
Szacowany obrót to 2,724 miliarda euro w 2020 r w porównaniu z 2917 miliardami euro z poprzedniego roku. Oznacza spadek o około 6,6%. Wolumen faktoringu międzynarodowego również spadł o 4%.

Dane z Europy
Dane z Europy już podawaliśmy, ale warto zaznaczyć przy podsumowaniu globalnym, że to właśnie na naszym kontynencie faktoring skupia około 68% całego obrotu na świecie, z 1,842 miliardami euro, wykazuje ogólny spadek o blisko 7%. Najwięksi gracze to Francja (-8%), Niemcy (-0,2%), Wielka Brytania (-17%), Włochy (-11%) i Hiszpania (-2%), co stanowi 70% rynku. Zdecydowana większość krajów zgłosiła spadki, jak widać w raporcie, ale jest kilka pozytywnych i godnych uwagi wyjątków, takich jak Holandia (+ 1,4%), Rumunia (+ 3,5%) i Węgry (+ 3,2%). Turcja, kolejny znaczący gracz w Europie, odnotowała znaczny spadek z 22 miliardów w 2019 do 16,5 miliarda w 2020, co stanowi -25%.

Optymistyczne dane z Azji, ale nie z Indii i Singapuru
Region Azji i Pacyfiku, jeden z dwóch regionów wykazujących wzrost, stanowi około 26% światowego wolumenu z 697 miliardami euro, co stanowi wzrost o 1,4% w stosunku do 687 miliardów euro w 2019 roku. W 2020 r. Ponad 521 mld euro dotyczy Wielkich Chin (Chiny kontynentalne + 7%, Hongkong -5% i Tajwan -12%). Potencjalnym wyjaśnieniem wzrostu w Chinach może być wzrost eksportu w drugiej połowie 2020 r., A także odbicie oczekiwane po spadku w poprzednim roku. W Japonii wzrost o 3,5%, osiągając 51 miliardów euro, podczas gdy po przeciwnej stronie, z najniższą wartością w ciągu ostatnich 6 lat, Singapur odnotował spadek o około 27% z 29 miliardami euro, a Indie -30% z 3,5 miliardami euro.

Sytuacja za oceanem niezbyt dobra
Na trzecim miejscu znajdują się razem obie Ameryki, skupiając 5% udziału w całkowitym wolumenie faktoringu na świecie o łącznej wartości 150 miliardów euro, odnotowując spadek o około 30%, to z pewnością najbardziej dotknięty region na świecie.
Trzej najwięksi gracze w Ameryce Południowej zanotowali dwucyfrowe spadki: Chile (-20%), Brazylia (-60%), Meksyk (-43%), podczas gdy Peru spadek jedynie o 2%.
Ameryka Północna, która ma 2% udział w całkowitym światowym wolumenie faktoringu, wynoszącym zaledwie 67 miliardów euro, kontynuuje trend spadkowy odnotowany w ostatnich latach, wynosząc -23% od 2019 r.

Afryka
Na zakończenie warto wspomnieć i o tym kontynencie. W Afryce, która rozwijała się w ciągu ostatnich kilku lat, odnotowano niewielki wzrost wolumenu w 2020 r., wzrost o + 3%. Całkowity rynek to łącznie 25 miliardów euro. Dane zaprezentowane przez FCI zebrane zostały od ponad 350 członków w 94 krajach. Według zapowiedzi FCI pełny końcowy raport statystyczny zostanie opublikowany do końca maja 2021 r, więc na pewno wrócimy jeszcze do tego tematu.
Źródło: https://fci.nl/en/home/factoring

Partnerzy